Keila Õpilasmalev

2024. aasta maleva kuupäevad selguvad uue aasta alguses

MALEV ON MEELEOLUKAS JA ARENDAV

Mida malevas tehakse?

Muuseum

Muuseumis töötavad noored tegelevad muuseumi varade korrastamisega ning meisterdamisega.

HEAKORD

Heakorras töötavad noored mitmes grupis. Üks rühm tegeleb terviseradade juures ning teine muuseumi ümbruses ja kirikuaias. Heakorra ülesanneteks on rohimine, koristamine ja Keila ümbruse korras hoidmine.

LASTEAED

Lasteaias töötavad malevlased jaotatakse lasteaedade vahel: Miki lasteaed, Vikerkaare lasteaed ja Sipsiku lasteaed. Ülesanneteks on lastega mängimine, siseruumide koristamine, lastega jalutamine ja lasteaia ümbruse koristamine.

RAAMATUKOGU

Raamatukogus töötavad noored jaotatakse Algkooli raamatukogu ja Harju Maakonnaraamatukogu vahel. Malevlased korrastavad, sorteerivad ja ettevalmistavad raamatuid.

SOTSIAALKESKUS

Sotsiaalkeskuses töötavad malevlased tegelevad teiste aitamisega, vanuritega lauamängude mängimisega ja meisterdamisega.

MEEDIA

Meedias hoolitsevad 5 noort selle eest, et kõik malevas toimuv jõuaks sotsiaalmeediasse. Nad kirjutavad artikleid, täiendavad kodulehte ja teevad maleva video.

FOORUMTEATER

Foorumis õpivad malevlased üksteist tundma läbi suhtlusmängude ning maleva lõpuks valmib foorumteatri etendus.

PROJEKT

Projektis töötavad noored tegelevad lõpupeo korraldamisega, töötubadega, projekti kirjutamisega, reklaami ja taotlustega.

Meenutusi 2023. aasta malevast

2023. aastal toimus malev 7.- 18. augustini. Malevas osales 72 noort, nende hulgas oli 9 ukrainlast.
Malevlased jagati kaheksaks grupiks ning kõik said endale meelepärase töö. Kõige rohkem noori oli heakorra rühmades ja lasteaedades.
Maleva tööpäev kestis 4 tundi, peale seda oli noortel lõunapaus ning päevad lõppesid ühiste õhtuste tegevustega.

5/5

See oli minu suve parim osa!

Mikk
5/5

Mulle meeldis, et sain uusi asju proovida. Kõik tegevused võibolla pole minu jaoks meeldivad, kuid vähemalt sain kogemuse.

Sireli

Malevalaste kogemus

Jäädvustusi eelmisest suvest

Malev on põnev ja tegevusterohke 

Keila Noortekeskus
Mäe 7, Keila, 76606
Registrikood 75030438

© 2023 Keila Noortekeskus. Kõik õigused kaitstud.