Keila Õpilasmalev 2021

2021. aasta õpilasmalevas osales 59 noort, kes kõik jaotati kümnesse töörühma. Tööpäevad kestsid 4 tundi ning tööd rügati 9 päeva. Toimusid samuti peale lõunapause ühistegevused, mis sarnanesid ka eelmise aasta omadele. Kõige rohkem noori said töökogemust omandada heakorra grupis ning foorumteatris. Heakorra tööde töötajad jagunesid kahte gruppi ning neid oli kokku 12. Samuti oli 12 foorumteatri näitlejat. Kõik ülejäänud 35 malevlast said samuti korralikult oma töökogemuse pagasit suurendada, kuid lihtsalt väiksemates gruppides.

13. augustil käis meedia grupp Keila kirikumõisas töötaval heakorra tööde rühmal külas. Heakorra rühm kraapis vana tapeeti maha ning võttis tolmu ja üleüldiselt küüris. Tapeedi alt avastati vanu seinamaalinguid ja muud põnevat, mis andis töötajatele materjali Keila ajalukku veel sügavamalt sukelduda. Meedia grupile korraldati sealsete töötajate poolt mõisa ringkäik, kus saime palju uut teada nii mõisa kui ka Keila ajaloo kohta. Töötajad ise kurtsid, et külastajaid on vähe. Paljud on mõisast kuulnud, kuid pole end vinnanud seda vaatama minna. Seega meie, malevlased, soovitame kindlasti Teil ette võtta reis mõisa ning garanteerime, et saate uusi teadmisi Keila ajaloo kohta ning see on kindlasti hea võimalus avardada ka oma silmaringi. Kirikumõisa aadress: Männiku tee 10, Kumna. Keila kirikumõis ootab ning on Teid valmis soojalt vastu võtma!

Mida malevas tehti?

Muuseum

Muuseumis töötas 2 mürsikut, kelle ülesandeks oli hoida korras muuseumi arhiive, hoiuruume ja varakambreid. Nende rühmajuht oli Gea Mossin.

Algkool ja lasteaed

Algkoolimajas töötas see aasta 2 mürsikut, kes olid esimesel nädalal abiks Rukilille lateaias ning teisel nädalal siirdusid algkooli tööle, kus aitasid seada valmis uueks kooliaastaks õpilastele raamatuid ja õpikuid. Lasteaedades tegutses 9 noort. Malevlaste ülesanne oli tagada lastele lõbus ümbruskond nendega mängides ja neile unejutte lugedes. Korrastati ka lasteaia aeda.

HEAKORD

Heakorra tööde rühmas töötas järjekordselt 12 noorukit. Noored jagunesid kaheks grupiks. Üks grupp tegutses kirikuaias ning teine grupp hoolitses üleüldise Keila ümbruse eest. Nende juhendajateks oli Keila noortekeskuse Maarja ja Moonika ning rühmajuhtide abiks oli Laura Brita Kõiva ja Kaur Kantsik.

Sündmuste korraldamine

Sündmuste korraldamise rühmas tegutses see aasta 5 mürsikut, kelle töö oli korraldada sündmusi. Töö käigus said nad palju uusi teadmisi ka projekteerimise kohta. Nende juhendajaks oli Aare Lepiksaar.

RAAMATUKOGU

Raamatukogus töötas 5 malevlast, kelle tööks oli raamatute komplekteerimine ja tembeldamine. Nende rühmajuhiks oli Varje Mägi.

SOTSIAALKESKUS

Sotsiaalkeskuses töötas 2 malevlast, kelle ülesandeks oli suhelda sealsete inimestega, koristada ning aidata lihtsamate töödega.

MEEDIA

Meedia grupis tegutses kaheksa noort. Nende töö oli maleva hetki jäädvustada ning sotsiaalmeedias kajastada. Rühmajuhiks oli Geter Ehrenpreis ja Lisett Liiv ning nendele oli abiks Kareen Kink .

foorumteater

Foorumteater aitab enda õiguste eest seista, piisavalt reegleid ja piisavalt vabadust. Kõik käib läbi mängu. Ühiskonna paremaks muutmise meetod aitab probleemidele lahendusi leida ja igaühe häälel kõlapinda leida. Maleva lõpuks valmistavasid 12 noort ette foorumteatri etenduse kõigile malevlastele vaatamiseks. Nende rühmajuhiks oli Laivi Tammejuur.

Teraapiakeskus

Teraapiakeskuses töötas 2 noort, kelle ülesandeks oli värskelt renoveeritud keskuse kohta edastada infot inimestele luues sellele koduleht ning korraldades avatud uste päeva. Nende juhendajaks oli Kadri Tomera.

Pilte malevast

Meenutusi 2021. aasta malevast

5/5

Toredad inimesed olid malevas!

Nora Liisa
5/5

Stressirohke ja põnev..

Kaaren

Malevalaste kogemus

Jäädvustusi 2021. aasta suvest

Malev on põnev ja tegevusterohke 

Keila Noortekeskus
Mäe 7, Keila, 76606
Registrikood 75030438

KNK@KEILANOORTEKESKUS.EE
tel. +372 609 9089

© 2023 Keila Noortekeskus. Kõik õigused kaitstud.