Keila Õpilasmalev 2022

2022. aastal toimus malev 8.-19. augustini. Malevas osales 70 noort, kelle hulgas oli 7 ukrainlast.
Malevlased jagunesid 12 erinevasse gruppi. Heakorra- ja lasteaiagruppides töötas kõige rohkem malevlasi ning nad jaotati väiksemateks gruppideks.
Tööpäevad kestsid 4 tundi ning pärast lõunapausi toimusid õhtused ühistegevused. Malevased võtavad kaasa töökogemuse ja uued sõbrad.

Meenutusi
2022. aasta
malevast

Mida malevas tehti?

Muuseum

Muuseumis töötava 2 noore ülesanne on hoida muuseum korras.

Vaarikas vahukoorega

Vaarikas töötavad 4 noort hoolitsevad selle eest, et Vaarikas Vahukoorega saaks omale kodulehe. Samuti korraldavad nad maleva lõpupidu.

HEAKORD

Heakorras töötab tänavu 13 noort, kes on jagatud kaheks erinevaks grupiks: Noortekeskuse heakord ja Terviseradade heakord. Nende ülesanne on hoida korras Keila ümbrus.

LASTEAED

Lasteaedades töötab 19 noort, kes on jaotatud 3 lasteaeda: Rukkilille lasteaed, Sipsiku lasteaed ja Miki lasteaed. Malevlaste ülesanne on hoida lasteaia ümbrus korras, mängida lastega ning hoolitseda nende eest.

RAAMATUKOGU

Raamatukogus töötavad 6 malevlast on jagatud kahte gruppi: Algkooli raamatukogu ja Harju Maakonnaraamatukogu. Nende töö on raamatute korrastamine, tembeldamine ja ette valmistamine.

SOTSIAALKESKUS

Sotsiaalkeskuses töötab 2 malevlast, kes koristavad ja abistavad pisitöödega.

MEEDIA

Meedias töötab 4 noort, kes koostavad malevast video ning hoolitsevad selle eest, et malevas toimuv jõuab sotsiaalmeediasse.

foorumteater

Foorumteatris korraldavad 8 noort etendust, mida hiljem ka teistele malevlastele esitada tuleb. Malevlased töötavad mängides.

projekt ja suurte malev

Projektirühmas töötanud 4 noort tegid taotluseid, reklaami ning korraldasid töötuba. Suurte malevas töötab 2 noort kes korraldavad malevat 16-19 aastastele.

Pilte malevast

5/5

Igasuguseid lahedaid tegevusi oli. Sõpru leidsin juurde.

Lahe kutt
5/5

Rohimine oli koos päris lõbus.

Meribell

Malevalaste kogemus

Jäädvustusi 2022. aasta suvest

Malev on põnev ja tegevusterohke 

Keila Noortekeskus
Mäe 7, Keila, 76606
Registrikood 75030438

KNK@KEILANOORTEKESKUS.EE
tel. +372 609 9089

© 2023 Keila Noortekeskus. Kõik õigused kaitstud.