Search
Close this search box.

Eesti ANK – noorte omaalgatusprojektide konkurss Ideepuhur

Taotlemine toimub kahes vanusekategoorias:

Projektikonkursi „Ideepuhur“ eesmärk on toetada noorte omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks.

Noorte poolt algatavate tegevuste fookuses on kohaliku kogukonna edendamisega seotud ideed, mis toetavad erinevate pädevuste arendamist mitteformaalses õpikeskkonnas.

Konkursi fookusteemad on:

  • noorte vaimne tervis,
  • kultuuridevaheline suhtlemine ja kogukondade vaheline lõimumine (sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine),
  • loodus- ja tehnoloogia valdkondade teadmiste ja oskuste arendamine,
  • rohepöörde ja keskkonnahoiu võimalused kohalikul tasandil.

❇️ Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;

❇️ Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€.

Projektiidee tuleb esitada 3. märtsiks 2024 (kell 23.59). Esialgse ideekavandi esitamise järgselt võtab noortega ühendust Ideepuhur mentor, kellega idee hindamiseks läbi mõtestada ja tagasiside põhjal täiendada.

Projektitegevused peavad olema lõppenud 30. juuniks 2024, aruanne peab esitatud olema kuu aega peale projektitegevuste lõppu, hiljemalt 31. juuliks 2024.

“Noorte omaalgatuste toetamine aastatel 2023-2024″ on osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest. Noorte omaalgatuste projektikonkurss viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Jaga postitust
Teised postitused